Quảng cáo

Làm thế nào để cài đặt tệp tải xuống?

Tìm tệp của bạn:
Kiểm tra thư mục tải xuống của bạn.
- Với Windows, hãy dùng Control + J
- Với Mac, hãy dùng SHift + Command + J
Sau khi bạn đã xác định vị trí tệp tải xuống của mình:
- Hãy nhấp vào Tệp tải xuống của bạn!
- Làm theo hướng dẫn của trình cài đặt.
Cài đặt trợ giúp

Khám phá danh mục Ngôn ngữ Lập trình

 1. SciTE

  5.1.5
  • 3.9
  • (184 bình chọn)

  Trình soạn thảo mã đơn giản

 2. Python

  3.10.0
  • 3.5
  • (764 bình chọn)

  Một ngôn ngữ lập trình cho mức độ tích hợp hệ thống xuất sắc

 3. NetBeans IDE

  12.5
  • 3.6
  • (802 bình chọn)

  Gói phát triển Java toàn diện

 4. Microsoft Visual Studio

  2022
  • 3.4
  • (877 bình chọn)

  Môi trường phát triển duy nhất bạn cần

 5. Java Development Kit

  8-update-311
  • 3.4
  • (1827 bình chọn)

  Mọi thứ bạn cần để biên dịch và chạy các ứng dụng Java

 1. Dev-C++

  5.0.4.9.9.2
  • 4
  • (13674 bình chọn)

  Studio thiết kế cộng đồng

 2. JavaExe

  3.2
  • 4.5
  • (1891 bình chọn)

  Khởi chạy ứng dụng Java của bạn dưới dạng tệp Windows (nếu bạn biết cách thực hiện)

 3. Anaconda

  5.0.0
  • 4.1
  • (300 bình chọn)

  Nền tảng khoa học dữ liệu dựa trên Python

 4. PHP Designer

  6.2.5.1
  • 4
  • (186 bình chọn)

  Trình soạn thảo PHP có vẻ đẹp và chức năng

 5. Atom

  1.58.0
  • 4.1
  • (139 bình chọn)

  Xây dựng trình soạn thảo văn bản của riêng bạn với trình soạn thảo mã nguồn mở miễn phí này

Quảng cáo