Quảng cáo

Làm thế nào để cài đặt tệp tải xuống?

Tìm tệp của bạn:
Kiểm tra thư mục tải xuống của bạn.
- Với Windows, hãy dùng Control + J
- Với Mac, hãy dùng SHift + Command + J
Sau khi bạn đã xác định vị trí tệp tải xuống của mình:
- Hãy nhấp vào Tệp tải xuống của bạn!
- Làm theo hướng dẫn của trình cài đặt.
Cài đặt trợ giúp

Khám phá danh mục Bộ ứng dụng Văn phòng

 1. Soda PDF

  12.0.248.2244
  • 3.7
  • (461 bình chọn)

  Hoàn thành trình chỉnh sửa PDF và trình tạo bằng OCR

 2. Microsoft OneNote

  16.0.14527.20276
  • 3.5
  • (352 bình chọn)

  Tạo và chia sẻ sổ ghi chép kỹ thuật số

 3. Office Home & Student 2016

  • 3.2
  • (1127 bình chọn)

  Microsoft hiện đại hóa văn phòng của họ và của bạn

 4. Trio Office

  1.0
  • 3.7
  • (418 bình chọn)

  Một sự thay thế xứng đáng cho MS Office

 5. XLS Viewer

  4.3.1.1990
  • 2.9
  • (298 bình chọn)

  Công cụ chỉnh sửa và xem XLS miễn phí cho Windows

 1. WPS Office Free

  11.2.0.10332
  • 4.1
  • (1803 bình chọn)

  Giải phóng công việc của bạn với WPS Office 2016 miễn phí

 2. Grammarly for Microsoft Office

  1.0
  • 4.1
  • (62 bình chọn)

  Viết đúng

 3. Microsoft Word 2016

  2016
  • 3.9
  • (10694 bình chọn)

  Microsoft mới nhất và lớn nhất, với những cải tiến tương thích rất lớn

 4. Foxit PhantomPDF

  8.0.1.628
  • 4
  • (1578 bình chọn)

  Tuyệt vời thay thế cho Adobe Acrobat

 5. Microsoft PowerPoint 2016

  2016
  • 3.8
  • (2504 bình chọn)

  Phần mềm trình diễn được cập nhật với Microsoft Powerpoint 2016

Quảng cáo