Đã hoàn tất tải xuống từ trang web bên ngoài.Hãy nhấp vào đây nếu trang web tải xuống bên ngoài không tự động khởi chạy.

Quảng cáo

Làm thế nào để cài đặt tệp tải xuống?

Tìm tệp của bạn:
Kiểm tra thư mục tải xuống của bạn.
- Với Windows, hãy dùng Control + J
- Với Mac, hãy dùng SHift + Command + J
Sau khi bạn đã xác định vị trí tệp tải xuống của mình:
- Hãy nhấp vào Tệp tải xuống của bạn!
- Làm theo hướng dẫn của trình cài đặt.
Cài đặt trợ giúp

Khám phá danh mục Địa lý

 1. Google Earth

  7.3.3.7673
  • 4
  • (873 bình chọn)

  Khám phá thế giới

 2. GPX Editor

  2.96
  • 2
  • (Chưa có bình chọn nào)

  Một chương trình phiên bản đầy đủ cho mac, bởi William Modesitt

 3. Google Earth

  6.0
  • 3.8
  • (134 bình chọn)

  Phiên bản Pro của bản đồ tương tác ấn tượng này

 1. Google Earth

  7.3.3.7673
  • 4
  • (873 bình chọn)

  Khám phá thế giới

 2. Google Earth

  6.0
  • 3.8
  • (134 bình chọn)

  Phiên bản Pro của bản đồ tương tác ấn tượng này

 3. GPX Editor

  2.96
  • 2
  • (Chưa có bình chọn nào)

  Một chương trình phiên bản đầy đủ cho mac, bởi William Modesitt

Quảng cáo