Đã hoàn tất tải xuống từ trang web bên ngoài.Hãy nhấp vào đây nếu trang web tải xuống bên ngoài không tự động khởi chạy.

Quảng cáo

Làm thế nào để cài đặt tệp tải xuống?

Tìm tệp của bạn:
Kiểm tra thư mục tải xuống của bạn.
- Với Windows, hãy dùng Control + J
- Với Mac, hãy dùng SHift + Command + J
Sau khi bạn đã xác định vị trí tệp tải xuống của mình:
- Hãy nhấp vào Tệp tải xuống của bạn!
- Làm theo hướng dẫn của trình cài đặt.
Cài đặt trợ giúp

Khám phá danh mục Địa lý

 1. Google Earth Pro

  7.3.3.7786
  • 4.2
  • (11977 bình chọn)

  Khám phá thế giới với Google

 2. Google Earth

  7.3.3
  • 4.1
  • (34732 bình chọn)

  Khám phá Earth (và hơn thế nữa) từ máy tính của bạn miễn phí

 3. Atlas

  1.0
  • 3.2
  • (5 bình chọn)

  Nghiên cứu về các lục địa của Trái đất miễn phí

 4. QuikGrid

  5.3
  • 3.9
  • (111 bình chọn)

  Phần mềm miễn phí cho người dùng dữ liệu

 5. Quantum GIS

  1.7.4
  • 3.8
  • (385 bình chọn)

  Phần mềm miễn phí cho Trình chỉnh sửa dữ liệu

 1. Google Earth

  7.3.3
  • 4.1
  • (34732 bình chọn)

  Khám phá Earth (và hơn thế nữa) từ máy tính của bạn miễn phí

 2. Google Earth Pro

  7.3.3.7786
  • 4.2
  • (11977 bình chọn)

  Khám phá thế giới với Google

 3. Uber

  • 4.3
  • (67 bình chọn)

  Yêu cầu xe ở mọi nơi

 4. Earth3D

  1.0.5
  • 3.6
  • (1216 bình chọn)

  Trực quan hóa Earth theo góc nhìn 3D thời gian thực

 5. QuikGrid

  5.3
  • 3.9
  • (111 bình chọn)

  Phần mềm miễn phí cho người dùng dữ liệu

Quảng cáo