Quảng cáo

Làm thế nào để cài đặt tệp tải xuống?

Tìm tệp của bạn:
Kiểm tra thư mục tải xuống của bạn.
- Với Windows, hãy dùng Control + J
- Với Mac, hãy dùng SHift + Command + J
Sau khi bạn đã xác định vị trí tệp tải xuống của mình:
- Hãy nhấp vào Tệp tải xuống của bạn!
- Làm theo hướng dẫn của trình cài đặt.
Cài đặt trợ giúp

Khám phá danh mục Quản lý mật khẩu

 1. 1Password

  8.9.8
  • 3.4
  • (48 bình chọn)

  Lưu trữ và quản lý mật khẩu với 1Password

 2. Twitter Password Decryptor

  2022
  • 3
  • (27 bình chọn)

  Một ứng dụng để khôi phục mật khẩu Twitter của bạn

 3. PWGen

  3.4.4
  • 5
  • (3 bình chọn)

  Tạo mật khẩu an toàn một cách dễ dàng

 4. Kaspersky Password Manager

  10.2.0.341
  • 3.9
  • (91 bình chọn)

  Kaspersky Password Manager

 5. Elcomsoft Phone Breaker

  10.12.38809
  • 5
  • (1 bình chọn)

  Một chương trình phiên bản dùng thử cho Windows của Elcomsoft.

 1. IE AutoLogin

  2.12
  • 5
  • (1 bình chọn)

  Phần mềm dựa trên PC để lưu trữ thông tin đăng nhập của người dùng

 2. Outlook Password

  9.0.5352
  • 5
  • (1 bình chọn)

  Truy cập thư của bạn ngay cả khi bạn đã mất mật khẩu

 3. Password Pond

  1.0
  • 5
  • (1 bình chọn)

  Dễ dàng tạo mật khẩu ngẫu nhiên

 4. PassLocker

  1.10
  • 5
  • (4 bình chọn)

  Giữ tất cả mật khẩu của bạn an toàn

 5. X-Lizard Password Generator

  1.2
  • 5
  • (3 bình chọn)

  Trình tạo mật khẩu cho các tiêu chuẩn mã hóa cao

Quảng cáo