Quảng cáo

Chia sẻ Tệp và Chia sẻ Ngang hàng (2 chương trình)

  1. ƯU ĐIỂM: Chuyển nhanh chóng và an toàn. Dễ sử dụng. Không có giới hạn kích thước hoặc định dạng. Nó không tiêu thụ dữ liệu của bạn.
    NHƯỢC ĐIỂM: Đôi khi ứng dụng khởi động lại.

Quảng cáo