Quảng cáo

iPhone (10000 chương trình)

 1. Score Match - PvP Soccer

  2.41
  • 5
  • (1 bình chọn)

  Một trò chơi miễn phí cho iphone

  Giấy phép
  Miễn phí Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  iphone
 2. Smoq Games 22 Pack Opener

  6.70
  • 2
  • (Chưa có bình chọn nào)

  Chương trình phiên bản đầy đủ dành cho iPhone, của Edyta Smoktunowicz.

  Giấy phép
  Thanh toán Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  iphone
 3. Ansar Smile Qatar

  3.4
  • 2
  • (Chưa có bình chọn nào)

  Một chương trình phiên bản đầy đủ dành cho iPhone, bởi Ansar Mall.

  Giấy phép
  Thanh toán Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  iphone
 4. FIFA Home

  3.0.2
  • 2
  • (Chưa có bình chọn nào)

  Một chương trình phiên bản đầy đủ dành cho iPhone, của Liên đoàn bóng đá quốc tế.

  Giấy phép
  Thanh toán Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  iphone
 5. FIFA FUTSAL WC 2021 Challenge

  1.0.2
  • 2
  • (Chưa có bình chọn nào)

  Một chương trình phiên bản đầy đủ dành cho iPhone, của Liên đoàn bóng đá quốc tế.

  Giấy phép
  Thanh toán Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  iphone
 6. Pro League Soccer

  1.0.25
  • 2
  • (Chưa có bình chọn nào)

  Một ứng dụng phiên bản đầy đủ cho iPhone, bởi Rasit Ulger.

  Giấy phép
  Thanh toán Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  iphone
 7. Football Rivals - Soccer Game

  1.47.1
  • 2
  • (Chưa có bình chọn nào)

  Chương trình phiên bản đầy đủ dành cho iPhone, bởi Green Horse Games SRL

  Giấy phép
  Thanh toán Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  iphone
 8. Womens Soccer Manager WSM

  1.0.57
  • 2
  • (Chưa có bình chọn nào)

  Chương trình phiên bản đầy đủ dành cho iPhone, của Trophy Games ApS.

  Giấy phép
  Thanh toán Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  iphone
 9. Future Football Manager

  1.0.22111820
  • 2
  • (Chưa có bình chọn nào)

  Một chương trình miễn phí dành cho iPhone, của HOOLAI GAME LIMITED.

  Giấy phép
  Miễn phí Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  iphone
 10. FIFA Player App

  2.0.14
  • 2
  • (Chưa có bình chọn nào)

  Theo dõi hiệu suất cho cầu thủ FIFA World Cup

  Giấy phép
  Miễn phí Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  iphone
  ƯU ĐIỂM: Cung cấp phản hồi hiệu suất chuyên sâu, Bao gồm phát lại từ các góc camera khác nhau, Dữ liệu có thể dễ dàng được nhìn thấy thông qua biểu đồ và đồ thị, Cấp quyền truy cập vào ảnh hành động của riêng bạn
  NHƯỢC ĐIỂM: Không hiển thị số liệu thống kê nhóm
 11. FIFA Client App

  1.3.0
  • 2
  • (Chưa có bình chọn nào)

  Một ứng dụng phiên bản đầy đủ cho iPhone, bởi Liên đoàn bóng đá quốc tế.

  Giấy phép
  Thanh toán Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  iphone
 12. FIFA Interpreting

  23
  • 2
  • (Chưa có bình chọn nào)

  Một chương trình phiên bản đầy đủ dành cho iPhone, của Liên đoàn bóng đá quốc tế.

  Giấy phép
  Thanh toán Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  iphone
 13. Matchday Football Manager 2023

  2022.6.5
  • 2
  • (Chưa có bình chọn nào)

  Một ứng dụng phiên bản đầy đủ cho iPhone, bởi Playsport Games Ltd.

  Giấy phép
  Thanh toán Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  iphone
 14. Head Football LaLiga Soccer

  7.1.9
  • 2
  • (Chưa có bình chọn nào)

  Giấy phép
  Miễn phí Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  iphone
 15. Mini Football - Soccer game

  1.9.2
  • 2
  • (Chưa có bình chọn nào)

  Một chương trình miễn phí dành cho iPhone, từ Miniclip SA.

  Giấy phép
  Thanh toán Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  iphone
 16. Toon Cup 2018

  5.6.1
  • 2
  • (Chưa có bình chọn nào)

  Một trò chơi miễn phí cho iphone

  Giấy phép
  Miễn phí Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  iphone
 17. Rival Stars College Football

  3.0.11
  • 2
  • (Chưa có bình chọn nào)

  Một chương trình miễn phí dành cho iPhone, của Prodigy Design Limited T/A Sidhe Interactive.

  Giấy phép
  Miễn phí Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  iphone
 18. Qatar Living

  4.2.1
  • 2
  • (Chưa có bình chọn nào)

  Giấy phép
  Thanh toán Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  iphone
 19. EHTERAZ

  8.03
  • 2
  • (Chưa có bình chọn nào)

  Giấy phép
  Thanh toán Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  iphone
 20. Visit Qatar

  6.1.0
  • 2
  • (Chưa có bình chọn nào)

  Lên kế hoạch cho chuyến đi tiếp theo của bạn tới Qatar

  Giấy phép
  Miễn phí Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  iphone
  ƯU ĐIỂM: Bao gồm các hành trình được thực hiện trước, Thông tin chi tiết cho từng địa điểm, Có một công cụ chuyển đổi tiền tệ trong ứng dụng, Sử dụng giao diện thân thiện với người dùng
  NHƯỢC ĐIỂM: Chế độ xem 360 độ bị giới hạn ở một số vị trí, Đôi khi có thể chuyển hướng đến một màn hình trống

Quảng cáo