Quảng cáo

Kiểm soát Quyền truy cập (2 chương trình)

 1. Giấy phép
  Thanh toán Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  iphone
  ƯU ĐIỂM: Theo dõi mọi thao tác gõ phím và nhấn. Theo dõi sự hiện diện trên mạng xã hội. Xem lại tin nhắn và cuộc gọi. Xem ảnh đã gửi và đã nhận.
  NHƯỢC ĐIỂM: Một số tính năng yêu cầu root thiết bị hoặc bẻ khóa.

Quảng cáo