Quảng cáo

Ngôn ngữ Lập trình (1 chương trình)

 1. Giấy phép
  Miễn phí Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  iphone
  ƯU ĐIỂM: Tùy chỉnh nội dung tin tức của nó dựa trên sở thích của người dùng. Cho phép nội dung từ các khuynh hướng chính trị khác nhau.
  NHƯỢC ĐIỂM: Chỉ cho phép một số lượng người dùng hạn chế. Mối quan tâm về việc tạo buồng phản hồi của người dùng.

Quảng cáo