Quảng cáo

Phát triển web (4 chương trình)

 1. ƯU ĐIỂM: Cả hai hệ điều hành Android và iOS đều được hỗ trợ bởi Listables. Nhóm có thể được thành lập với một vài bước đơn giản.
  NHƯỢC ĐIỂM: Người dùng sẽ được yêu cầu mua ứng dụng di động này. Không thể tải lên hình ảnh cùng với văn bản.
 2. Giấy phép
  Miễn phí Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  iphone
  ƯU ĐIỂM: Tải xuống và sử dụng miễn phí. Hoạt động rất nhanh chóng.
  NHƯỢC ĐIỂM: Không có sẵn ở mọi quốc gia. Một vài quảng cáo.
 3. ƯU ĐIỂM: Có thể lưu trữ và truy xuất các liên kết từ các thiết bị và nền tảng khác nhau. Có sẵn trong nhiều ngôn ngữ khác nhau.
  NHƯỢC ĐIỂM: Văn bản giao diện người dùng có thể quá nhỏ đối với một số người. Dành thời gian để nắm bắt.
 4. ƯU ĐIỂM: Dễ dàng truy cập vào tài nguyên. Tin tức và cập nhật. Nội dung video. Quản lý tài khoản.
  NHƯỢC ĐIỂM: Nội dung giới hạn.

Quảng cáo