Quảng cáo

Trò chơi (10000 chương trình)

 1. Giấy phép
  Miễn phí Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  iphone
  ƯU ĐIỂM: Simple and easy mechanics. Hình ảnh dễ thương và hấp dẫn.
  NHƯỢC ĐIỂM: Repetitive gameplay. Không có nhiều đa dạng trong các chế độ chơi.
 2. Giấy phép
  Miễn phí Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  iphone
  ƯU ĐIỂM: Trò chơi bao gồm việc di chuyển qua các thời điểm. Đồ họa và hoạt hình ấn tượng. Lựa chọn ký tự lớn.
  NHƯỢC ĐIỂM: Slow recharging and spawning.
 3. Giấy phép
  Đăng ký Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  iphone
  ƯU ĐIỂM: Interactive gameplay. Các nhân vật được yêu thích. Simple controls. Collection element.
  NHƯỢC ĐIỂM: Phòng hạn chế để khám phá. Độc quyền dành cho thành viên Netflix.
 4. Giấy phép
  Thanh toán Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  iphone
  ƯU ĐIỂM: Dynamic roll-and-write gameplay. 10 engaging rounds. Khả năng độc nhất.
  NHƯỢC ĐIỂM: Cơ cấu có thể gây nhầm lẫn ban đầu.
 5. Giấy phép
  Miễn phí Tải xuống
  Ngôn ngữ
  Chinese
  Nền tảng
  iphone
 6. Giấy phép
  Miễn phí Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  iphone
 7. Giấy phép
  Miễn phí Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  iphone
 8. Giấy phép
  Miễn phí Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  iphone
 9. Giấy phép
  Miễn phí Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  iphone
  ƯU ĐIỂM: A variety of entertaining game modes. Allows extensive car customization and collection. Có thể so sánh điểm số với các người chơi khác.
  NHƯỢC ĐIỂM: Các điều khiển không ổn định khi không có bộ điều khiển. Đồ họa lỗi thời.
 10. Giấy phép
  Miễn phí Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  iphone
 11. Giấy phép
  Miễn phí Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  iphone

Quảng cáo