Quảng cáo

Mac (3 chương trình)

 1. Giấy phép
  Thanh toán Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  mac
  ƯU ĐIỂM: Đồ họa hoạt hình đẹp mắt. Bản đồ được tạo ngẫu nhiên.
  NHƯỢC ĐIỂM: Có thể rất khó khăn đôi khi.
 2. ƯU ĐIỂM: Câu chuyện hấp dẫn. Đa dạng nhân vật. Vui lòng cung cấp bản dịch tiếng Việt cho các câu sau giữ nguyên các thẻ html: Inclusive Customization. Các Tham Chiếu Nỗi Nhớ.
  NHƯỢC ĐIỂM: Tốc độ chậm.
 3. ƯU ĐIỂM: Câu chuyện hấp dẫn. Hệ thống chế tạo được thiết kế tốt.
  NHƯỢC ĐIỂM: Có thể quá thách thức. Xin vui lòng cung cấp bản dịch tiếng Việt cho các câu sau đây với việc giữ nguyên các thẻ html: Lặp lại.

Quảng cáo