Quảng cáo

Cơ sở dữ liệu (125 chương trình)

 1. Giấy phép
  Miễn phí Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  windows
  ƯU ĐIỂM: Xác định xem sự cố có phải do vấn đề RAM cơ bản gây ra không. Các bài kiểm tra khác nhau đã được thực hiện. Lựa chọn tiên tiến hơn cho Windows Memory Diagnostic. Giao diện đơn giản với một cửa sổ.
  NHƯỢC ĐIỂM: Không có tùy chọn để chọn kiểm tra cụ thể để thực hiện.
 2. Giấy phép
  Miễn phí Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  windows
  ƯU ĐIỂM: Không yêu cầu điện thoại Android được root. Có thể khôi phục dữ liệu từ bản sao lưu bên ngoài, như Google Drive. Hỗ trợ cho hàng ngàn thiết bị Android. Có thể khôi phục dữ liệu bị xóa một cách vô tình.
  NHƯỢC ĐIỂM: Yêu cầu một máy tính để khôi phục dữ liệu từ thiết bị Android.
 3. Giấy phép
  Bản dùng thử Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  windows
 4. Giấy phép
  Bản dùng thử Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  windows
 5. Giấy phép
  Bản dùng thử Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  windows
 6. Giấy phép
  Thanh toán Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  windows
  ƯU ĐIỂM: Người dùng có thể xem ngay tất cả các chỉ số từ trong bảng điều khiển trung tâm. Quyền truy cập cấp doanh nghiệp là hoàn hảo trong thế giới kinh doanh chuyên nghiệp.
  NHƯỢC ĐIỂM: Phần mềm này có thể phức tạp đối với người dùng mới. Không có hỗ trợ trò chuyện trực tiếp nếu người dùng gặp sự cố.
 7. Giấy phép
  Bản dùng thử Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  windows
 8. Giấy phép
  Bản dùng thử Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  windows
  ƯU ĐIỂM: Giúp quản lý cơ sở dữ liệu dễ dàng hơn cho người mới. Hoạt động trên nhiều nền tảng. Giao diện hiện có khả năng tùy biến cao. Cho phép tích hợp trình kích hoạt tập lệnh. Các tính năng báo cáo cho biểu đồ và bảng tính.
  NHƯỢC ĐIỂM: Vẫn có lợi khi có một số kiến thức về PHP và MySQL. Cần nhiều thứ để nắm bắt được tất cả những gì nó cung cấp.
 9. Giấy phép
  Miễn phí Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  windows
 10. Giấy phép
  Miễn phí Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  windows
 11. Giấy phép
  Miễn phí Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  windows
  ƯU ĐIỂM: Cơ sở dữ liệu nguồn mở có thể được mở rộng và điều chỉnh. Tài nguyên học tập tốt.
  NHƯỢC ĐIỂM: Có thể khó cài đặt. Định dạng để lại rất nhiều điều mong muốn.
 12. ƯU ĐIỂM: Hỗ trợ kết nối trực tiếp. Khả năng tương thích SSL cao. Chức năng cập nhật hàng loạt. Tài liệu xuất sắc.
  NHƯỢC ĐIỂM: Chậm đẩy các bản cập nhật lớn. Yêu cầu học tập ngay cả đối với các vets ODBC. Không thể chuyển đổi một số kiểu dữ liệu ODBC. Chậm trên nền tảng 32-bit.
 13. Giấy phép
  Bản dùng thử Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  windows
 14. Giấy phép
  Miễn phí Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  windows
  ƯU ĐIỂM: Môi trường mã hóa trực quan hữu ích. Sử dụng rất ít tài nguyên hệ thống. Mã nguồn mở.
  NHƯỢC ĐIỂM: Không dành cho những người có ít kinh nghiệm viết mã.
 15. Giấy phép
  Bản dùng thử Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  windows
  ƯU ĐIỂM: Tích hợp với nhiều công nghệ dựa trên máy chủ. Xuất các bảng và biểu mẫu dưới dạng một tệp duy nhất. Nguồn mở thay thế cho Access.
  NHƯỢC ĐIỂM: Hiện tại thiếu trợ giúp trực tuyến toàn diện và tài nguyên.
 16. Giấy phép
  Miễn phí Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  windows
  ƯU ĐIỂM: Giao diện trực quan. Trình soạn thảo SQL đáng tin cậy. Làm việc với nhiều cơ sở dữ liệu. Dễ dàng chạy các tập lệnh SQL với nhiều câu lệnh SQL.
  NHƯỢC ĐIỂM: Thiếu hỗ trợ cho cơ sở dữ liệu phi quan hệ. Đôi khi làm cho hệ thống bị treo.
 17. Giấy phép
  Bản dùng thử Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  windows
 18. Giấy phép
  Bản dùng thử Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  windows

Quảng cáo