Quảng cáo

Chống spam và Chống gián điệp (164 chương trình)

 1. Giấy phép
  Miễn phí Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  windows
  ƯU ĐIỂM: Có hai chế độ. Giữ an toàn cho dữ liệu của bạn. Giao diện đơn giản. Hoàn toàn miễn phí.
  NHƯỢC ĐIỂM: Đôi khi làm chậm tốc độ tải xuống. Dịch vụ cao cấp không khả dụng trên PC.
 2. Giấy phép
  Miễn phí Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  windows
 3. Giấy phép
  Miễn phí Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  windows
  ƯU ĐIỂM: Giao diện dễ sử dụng. Không cần cài đặt. Phát hiện các loại phần mềm quảng cáo nâng cao. Có thể tự gỡ cài đặt thông qua cài đặt của nó.
  NHƯỢC ĐIỂM: Gắn cờ phần mềm mà bạn có thể thực sự cần.
 4. ƯU ĐIỂM: Một phiên bản miễn phí sẽ cung cấp các cấp độ phát hiện cơ bản. Một diễn đàn người dùng trực tiếp được cung cấp trong trường hợp có một câu hỏi phát sinh trên đường đi.
  NHƯỢC ĐIỂM: Dường như không có cập nhật gần đây đã diễn ra. Có thể gặp khó khăn nếu phần mềm này cần được gỡ cài đặt (được lưu trữ trong nhiều thư mục).
 5. Giấy phép
  Miễn phí Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  windows
  ƯU ĐIỂM: Cài đặt nhỏ và thiết lập nhanh. Quét nhanh chóng và nhanh chóng. Xóa mọi tệp hoặc phần mềm độc hại bị nhiễm. Chặn các trang web nguy hiểm. Thiết kế giao diện đẹp, dễ sử dụng. Miễn phí.
  NHƯỢC ĐIỂM: Không cung cấp bảo vệ thời gian thực trong phiên bản miễn phí. Ưu tiên quét không thể tùy chỉnh.
 6. Giấy phép
  Bản dùng thử Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  windows
 7. Giấy phép
  Miễn phí Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  windows
 8. Giấy phép
  Bản dùng thử Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  windows
 9. Giấy phép
  Bản dùng thử Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  windows
 10. Giấy phép
  Bản dùng thử Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  windows
 11. Giấy phép
  Bản dùng thử Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  windows
 12. Giấy phép
  Bản dùng thử Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  windows
 13. Giấy phép
  Bản dùng thử Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  windows
 14. Giấy phép
  Bản dùng thử Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  windows
 15. Giấy phép
  Bản dùng thử Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  windows
 16. Giấy phép
  Bản dùng thử Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  windows
 17. Giấy phép
  Bản dùng thử Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  windows
 18. Giấy phép
  Bản dùng thử Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  windows
 19. Giấy phép
  Miễn phí Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  windows

Quảng cáo