Quảng cáo

Danh sách hàng tạp hóa (4 chương trình)

 1. Giấy phép
  Miễn phí Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  windows
  ƯU ĐIỂM: Cơ sở dữ liệu thực phẩm có thể tùy chỉnh. Có thể được đồng bộ hóa với tài khoản trực tuyến và ứng dụng iPhone. Nhập chi tiết cho từng sản phẩm. Danh sách mua sắm được tạo tự động.
  NHƯỢC ĐIỂM: Bạn vẫn cần đánh dấu sản phẩm là "sắp hết". Chỉ đồng bộ với iPhone / iPod Touch.
 2. Giấy phép
  Miễn phí Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  windows
  ƯU ĐIỂM: Dễ sử dụng. Sắp xếp công thức theo danh mục. Bao gồm trình chỉnh sửa menu và tìm kiếm tích hợp. Xuất sang một số định dạng. Tùy chọn in ấn.
  NHƯỢC ĐIỂM: Chỉ cho phép một ảnh cho mỗi công thức. Nó có thể quá đơn giản đối với người dùng thành thạo.

Quảng cáo