Quảng cáo

FTP Client (89 chương trình)

 1. Giấy phép
  Miễn phí Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  windows
  ƯU ĐIỂM: Được thiết kế đặc biệt cho các kết nối SSL. GUI và giao diện dòng lệnh (Command Line interface). Diễn đàn người dùng trong trường hợp gặp vấn đề.
  NHƯỢC ĐIỂM: Không thể kết nối với một số máy chủ IIS.
 2. Giấy phép
  Bản dùng thử Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  windows
 3. Giấy phép
  Miễn phí Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  windows
  ƯU ĐIỂM: Hỗ trợ kéo và thả tệp. Kết nối với máy chủ được thiết lập nhanh chóng.
  NHƯỢC ĐIỂM: Duyệt tệp đôi khi có thể bị trễ. Không hỗ trợ đầy đủ các tính năng FTP.
 4. Giấy phép
  Miễn phí Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  windows
 5. Giấy phép
  Bản dùng thử Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  windows
 6. Giấy phép
  Bản dùng thử Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  windows
  ƯU ĐIỂM: Số lượng lớn các tính năng nâng cao. Cho phép bạn xác định ngày hết hạn tài khoản. Thích hợp cho các tổ chức lớn.
  NHƯỢC ĐIỂM: Rất phức tạp đối với những người không có kiến thức FTP. Khá tốn kém để nâng cấp.
 7. Giấy phép
  Miễn phí Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  windows
 8. Giấy phép
  Bản dùng thử Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  windows
 9. Giấy phép
  Bản dùng thử Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  windows
 10. Giấy phép
  Bản dùng thử Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  windows
 11. Giấy phép
  Bản dùng thử Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  windows
 12. Giấy phép
  Bản dùng thử Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  windows
 13. Giấy phép
  Miễn phí Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  windows
 14. Giấy phép
  Miễn phí Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  windows
 15. Giấy phép
  Bản dùng thử Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  windows
 16. Giấy phép
  Bản dùng thử Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  windows
 17. Giấy phép
  Bản dùng thử Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  windows
 18. Giấy phép
  Bản dùng thử Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  windows
  ƯU ĐIỂM: Truyền tệp rất an toàn. Giới hạn quyền truy cập máy chủ tệp. Cho phép truy cập di động.
  NHƯỢC ĐIỂM: Phức tạp để cấu hình và thiết lập cho người mới bắt đầu.
 19. Giấy phép
  Miễn phí Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  windows
  ƯU ĐIỂM: Rất đơn giản và dễ sử dụng. Kết nối nhanh chóng và ổn định.
  NHƯỢC ĐIỂM: Không có sở thích. Có thể không an toàn lắm.

Quảng cáo