Quảng cáo

FTP Client (90 chương trình)

 1. Giấy phép
  Miễn phí Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  windows
  ƯU ĐIỂM: Nhanh chóng và hiệu quả. Xử lý chuyển khoản lớn. Đảm bảo. Tìm kiếm tệp từ xa. Bộ lọc.
  NHƯỢC ĐIỂM: Không thể lên lịch chuyển.
 2. Giấy phép
  Miễn phí Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  windows
 3. Giấy phép
  Miễn phí Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  windows
  ƯU ĐIỂM: Rất đơn giản và dễ sử dụng. Kết nối nhanh chóng và ổn định.
  NHƯỢC ĐIỂM: Không có sở thích. Có thể không an toàn lắm.
 4. Giấy phép
  Miễn phí Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  windows
  ƯU ĐIỂM: Thiết kế đơn giản, dễ sử dụng. Tính năng bảo mật.
  NHƯỢC ĐIỂM: Công cụ không được định cấu hình đúng.
 5. Giấy phép
  Bản dùng thử Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  windows
 6. Giấy phép
  Bản dùng thử Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  windows
 7. Giấy phép
  Miễn phí Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  windows
 8. Giấy phép
  Miễn phí Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  windows
  ƯU ĐIỂM: Hỗ trợ kéo và thả tệp. Kết nối với máy chủ được thiết lập nhanh chóng.
  NHƯỢC ĐIỂM: Duyệt tệp đôi khi có thể bị trễ. Không hỗ trợ đầy đủ các tính năng FTP.
 9. Giấy phép
  Bản dùng thử Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  windows
 10. Giấy phép
  Bản dùng thử Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  windows
 11. Giấy phép
  Bản dùng thử Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  windows
  ƯU ĐIỂM: Quản lý trang FTP. Hỗ trợ kết nối SSL và mã hóa AES. Lên lịch chuyển tiền của bạn.
  NHƯỢC ĐIỂM: Bộ lập lịch không dễ sử dụng.
 12. Giấy phép
  Miễn phí Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  windows
 13. Giấy phép
  Bản dùng thử Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  windows
 14. Giấy phép
  Miễn phí Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  windows
 15. Giấy phép
  Miễn phí Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  windows
 16. Giấy phép
  Bản dùng thử Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  windows
 17. Giấy phép
  Bản dùng thử Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  windows
  ƯU ĐIỂM: Hỗ trợ kéo và thả. Cho phép bạn ghi lại các macro cho các chuyển động phổ biến.
  NHƯỢC ĐIỂM: Giao diện rất đơn giản - không có giao diện thay thế.
 18. Giấy phép
  Bản dùng thử Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  windows

Quảng cáo