Quảng cáo

Giảng dạy và Đào tạo (124 chương trình)

 1. Giấy phép
  Bản dùng thử Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  windows
 2. Giấy phép
  Miễn phí Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  windows
  ƯU ĐIỂM: Một cách rất thân thiện và toàn diện để học thói quen gõ đúng. Không cần thanh toán để cài đặt phần mềm này.
  NHƯỢC ĐIỂM: Phiên bản Windows mới nhất không được hỗ trợ. Truy cập vào các trò chơi chuyên sâu hơn sẽ yêu cầu mua hàng.
 3. Giấy phép
  Miễn phí Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  windows
  ƯU ĐIỂM: Thân thiện với môi trường. Dễ dàng cài đặt. Miễn phí và không có quảng cáo. Có thể truy cập trên mọi thiết bị.
  NHƯỢC ĐIỂM: Phiên bản di động cần quyền của thiết bị. Cần kết nối internet ổn định.
 4. Giấy phép
  Miễn phí Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  windows
  ƯU ĐIỂM: Xóa bài học đánh máy trực quan. Tiện ích phân tích hữu ích. Thực hành kiểm tra các khu vực cụ thể.
  NHƯỢC ĐIỂM: Nội dung bài học tương đối ngắn gọn.
 5. Giấy phép
  Bản dùng thử Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  windows
 6. Giấy phép
  Bản dùng thử Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  windows
 7. Giấy phép
  Bản dùng thử Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  windows
 8. Giấy phép
  Bản dùng thử Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  windows
 9. Giấy phép
  Miễn phí Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  windows
 10. Giấy phép
  Bản dùng thử Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  windows
 11. Giấy phép
  Bản dùng thử Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  windows
  ƯU ĐIỂM: Đơn giản để thiết lập các dự án. Theo dõi học sinh dễ dàng. Mọi thứ dựa trên web.
  NHƯỢC ĐIỂM: Chỉ hoạt động miễn là máy chủ lưu trữ trực tuyến.
 12. Giấy phép
  Bản dùng thử Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  windows
 13. Giấy phép
  Bản dùng thử Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  windows
 14. Giấy phép
  Bản dùng thử Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  windows
 15. Giấy phép
  Miễn phí Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  windows
 16. Giấy phép
  Bản dùng thử Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  windows
 17. Giấy phép
  Bản dùng thử Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  windows
  ƯU ĐIỂM: Dễ điều hướng. Cài đặt nhanh chóng. Có thể tùy chỉnh. Các cấp độ kiểm tra đánh máy khác nhau.
  NHƯỢC ĐIỂM: Lựa chọn văn bản thử nghiệm có giới hạn. Chỉ có 1 loại kiểm tra đánh máy. Giao diện lỗi thời.
 18. Giấy phép
  Bản dùng thử Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  windows

Quảng cáo