Quảng cáo

Kiểm soát Quyền truy cập (185 chương trình)

 1. Giấy phép
  Bản dùng thử Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  windows
 2. Giấy phép
  Bản dùng thử Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  windows
 3. Giấy phép
  Bản dùng thử Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  windows
  ƯU ĐIỂM: Tùy chọn tự động bảo vệ. Bảo vệ mật khẩu. Tạo đĩa phục hồi.
  NHƯỢC ĐIỂM: Giao diện xấu . Chỉ hoạt động với thư mục, không phải tập tin.
 4. ƯU ĐIỂM: Rất dễ thiết lập. Tạo báo cáo về việc sử dụng Internet. Bạn có thể chặn các ứng dụng và trang web. Hạn chế sử dụng Internet theo lịch trình.
  NHƯỢC ĐIỂM: Bạn không được cảnh báo về các trang web bị chặn. Khối ứng dụng tùy chỉnh dường như không hoạt động.
 5. Giấy phép
  Miễn phí Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  windows
  ƯU ĐIỂM: Đơn giản và dễ sử dụng. Phiên bản cơ bản miễn phí để sử dụng.
  NHƯỢC ĐIỂM: Phiên bản Pro yêu cầu thanh toán. Không phải tất cả người dùng sẽ thấy nó hữu ích.
 6. Giấy phép
  Miễn phí Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  windows
  ƯU ĐIỂM: Không hiển thị trên các hồ sơ được giám sát.
 7. Giấy phép
  Miễn phí Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  windows
 8. Giấy phép
  Bản dùng thử Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  windows
 9. Giấy phép
  Miễn phí Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  windows
 10. Giấy phép
  Miễn phí Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  windows
  ƯU ĐIỂM: Chế độ xem tập trung về trạng thái bảo mật của các thiết bị được đồng bộ hóa. Quét chống vi rút liên tục. Gửi thông báo thời gian thực. Hiển thị các hành động được đề xuất và mẹo bảo mật.
  NHƯỢC ĐIỂM: Thiếu các tùy chọn hoặc cài đặt cấu hình khác.
 11. ƯU ĐIỂM: Xóa quyền đối với cookie. Không phô trương. Duyệt trực tuyến một cách hòa bình.
  NHƯỢC ĐIỂM: Không xóa cookie.
 12. Giấy phép
  Bản dùng thử Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  windows
 13. Giấy phép
  Miễn phí Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  windows
 14. ƯU ĐIỂM: Bao gồm mã hóa tự động cho những người vội vàng. Bảo vệ an toàn tài liệu.
  NHƯỢC ĐIỂM: Phương pháp mã hóa không rõ ràng. Không phù hợp với dữ liệu nhạy cảm cao.
 15. Giấy phép
  Bản dùng thử Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  windows
 16. Giấy phép
  Miễn phí Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  windows
 17. Giấy phép
  Bản dùng thử Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  windows
 18. Giấy phép
  Bản dùng thử Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  windows
  ƯU ĐIỂM: Hạn chế các khía cạnh khác nhau của thời gian trực tuyến của trẻ em. Xem tất cả các thay đổi trong nhật ký chương trình. Bảo vệ cài đặt bằng mật khẩu. Chặn các chương trình nhất định. Cảnh báo thời gian thực.
  NHƯỢC ĐIỂM: Không phải là sự thay thế cho sự giám sát của cha mẹ.

Quảng cáo