Quảng cáo

Mã hóa (156 chương trình)

 1. Giấy phép
  Bản dùng thử Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  windows
 2. Giấy phép
  Bản dùng thử Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  windows
 3. Giấy phép
  Miễn phí Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  windows
  ƯU ĐIỂM: Free. Ingenious idea. Portable.
  NHƯỢC ĐIỂM: Chỉ lưu trữ một tệp duy nhất.
 4. Giấy phép
  Miễn phí Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  windows
  ƯU ĐIỂM: Thật đơn giản để thiết lập (Really simple to set up). Thiết lập menu tuyệt vời.
  NHƯỢC ĐIỂM: Bạn không thể đặt tên cho ổ đĩa bí mật của mình. Chỉ có thể tạo một đĩa.
 5. Giấy phép
  Bản dùng thử Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  windows
 6. Giấy phép
  Bản dùng thử Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  windows
 7. Giấy phép
  Miễn phí Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  windows
  ƯU ĐIỂM: Dữ liệu được bảo vệ ngay khi nó được lưu trữ trên ổ đĩa ảo. Không yêu cầu bất kỳ cài đặt nào.
  NHƯỢC ĐIỂM: Không rõ độ an toàn của nó là như thế nào, tức là nó sử dụng loại logarith nào. Một chút tốn thời gian để thiết lập.
 8. Giấy phép
  Bản dùng thử Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  windows
 9. Giấy phép
  Bản dùng thử Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  windows
 10. Giấy phép
  Bản dùng thử Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  windows
 11. Giấy phép
  Miễn phí Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  windows
 12. ƯU ĐIỂM: Dễ dàng nếu bạn biết bạn đang làm gì. Tính năng xóa tệp tin.
  NHƯỢC ĐIỂM: Không có sự trợ giúp hoặc hướng dẫn. Rất cơ bản trong thiết kế. Không có tùy chọn. Không có giải thích về mã hóa.
 13. Giấy phép
  Thử nghiệm Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  windows
 14. Giấy phép
  Bản dùng thử Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  windows
 15. Giấy phép
  Bản dùng thử Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  windows
 16. Giấy phép
  Miễn phí Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  windows
 17. Giấy phép
  Bản dùng thử Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  windows
  ƯU ĐIỂM: Lớp bảo vệ. Cho phép nhiều mật khẩu. Mã hóa mạnh. Cập nhật miễn phí.
  NHƯỢC ĐIỂM: Yêu cầu RAM đáng ngạc nhiên. Gỡ cài đặt lộn xộn. Giới hạn khóa tiềm năng. Một số tính năng gặp khó khăn trên XP.
 18. Giấy phép
  Miễn phí Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  windows

Quảng cáo