Quảng cáo

Nén Tệp (153 chương trình)

 1. AccuSplit

  3.7.1
  • 2
  • (Chưa có bình chọn nào)

  Chia các tệp lớn thành các phần nhỏ hơn

  Giấy phép
  Bản dùng thử Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  windows
 2. Katchall Archive

  2.2.0.4
  • 2
  • (Chưa có bình chọn nào)

  Lưu trữ các tệp làm việc của bạn

  Giấy phép
  Bản dùng thử Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  windows
 3. SimpleZip

  1.1
  • 2
  • (Chưa có bình chọn nào)

  Tiện ích miễn phí để nén tệp

  Giấy phép
  Miễn phí Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  windows
 4. Archive SE

  1.1.5
  • 4.5
  • (1 bình chọn)

  Hệ thống có thể lưu trữ hoặc nén tệp

  Giấy phép
  Bản dùng thử Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  windows
 5. MyZippa

  3.5.0.250
  • 2
  • (Chưa có bình chọn nào)

  Nén nhiều tệp hoặc thư mục chỉ với một cú nhấp chuột

  Giấy phép
  Miễn phí Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  windows
 6. NTFSRatio

  1.3
  • 4.6
  • (2 bình chọn)

  Nén dựa trên tệp chi tiết

  Giấy phép
  Miễn phí Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  windows
 7. Vallen Zipper

  2.30
  • 3.5
  • (10 bình chọn)

  Máy nén và giải nén tệp ZIP

  Giấy phép
  Miễn phí Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  windows
 8. ZipRecovery

  1.6
  • 2
  • (Chưa có bình chọn nào)

  Khôi phục các kho lưu trữ Zip bị hỏng

  Giấy phép
  Bản dùng thử Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  windows
 9. UnZip

  1.1.4.0
  • 3.6
  • (10 bình chọn)

  Giải nén

  Giấy phép
  Thanh toán Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  windows
 10. Office Password Recovery 5.0

  5
  • 5
  • (1 bình chọn)

  Office Password Recovery 5.0 là một khôi phục mật khẩu tất cả trong một ...

  Giấy phép
  Bản dùng thử Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  windows
 11. TurboZIP Express

  7.1
  • 4
  • (1 bình chọn)

  Nén tức thì vào các tệp ZIP và CAB

  Giấy phép
  Bản dùng thử Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  windows
  ƯU ĐIỂM: Dễ sử dụng, Có thể chạy từ menu ngữ cảnh, Xem trước tệp cho một số loại tệp nhất định
  NHƯỢC ĐIỂM: Hỗ trợ rất ít định dạng
 12. Chop

  1.51
  • 4.4
  • (4 bình chọn)

  Phiên bản dùng thử Chương trình tiện ích phần mềm dành cho Windows

  Giấy phép
  Bản dùng thử Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  windows
 13. DataNumen CAB Repair

  2.4
  • 5
  • (10 bình chọn)

  Công cụ được sử dụng để sửa chữa các tệp CAB bị hỏng

  Giấy phép
  Bản dùng thử Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  windows
 14. CompreXX

  Mark 4
  • 4.4
  • (6 bình chọn)

  Bộ nén và giải nén mạnh mẽ

  Giấy phép
  Bản dùng thử Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  windows
 15. DataNumen Zip Repair

  3.5
  • 5
  • (12 bình chọn)

  Một công cụ mạnh mẽ để sửa chữa các tệp Zip bị hỏng và các tệp tự giải nén (SFX).

  Giấy phép
  Thử nghiệm Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  windows
 16. ZipBit

  1.06
  • 3.2
  • (1 bình chọn)

  Một tiện ích đơn giản để nén dữ liệu

  Giấy phép
  Bản dùng thử Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  windows
 17. Zip Unzip By Click

  2.5.1
  • 3.1
  • (19 bình chọn)

  Giải nén bằng một cú nhấp chuột

  Giấy phép
  Bản dùng thử Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  windows
  ƯU ĐIỂM: Dễ sử dụng, Liên kết tệp tự động
  NHƯỢC ĐIỂM: Chỉ giải nén tối đa 100KB mà không cần đăng ký, Rất trơn, Không có tùy chọn cấu hình, Chỉ hỗ trợ ZIP
 18. Jockersoft SplitFile

  1.5
  • 4.3
  • (9 bình chọn)

  Chia tệp thành nhiều phần nhỏ hơn

  Giấy phép
  Miễn phí Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  windows
  ƯU ĐIỂM: Có thể chia nhỏ các tệp có kích thước rất lớn, Danh sách các kích thước tệp đặt trước, Chia tách bằng một cú nhấp chuột
  NHƯỢC ĐIỂM: Quá trình cài đặt chỉ bằng tiếng Ý
 19. TurboZip

  7.1
  • 4
  • (4 bình chọn)

  Công cụ phân loại và nén tệp tin tối ưu

  Giấy phép
  Bản dùng thử Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  windows
 20. Visual Split Studio

  6.0
  • 2
  • (Chưa có bình chọn nào)

  Tách và hợp nhất các tệp một cách trực quan

  Giấy phép
  Bản dùng thử Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  windows

Quảng cáo