Quảng cáo

Ngôn ngữ và Dịch thuật (76 chương trình)

 1. Giấy phép
  Miễn phí Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  windows
 2. Giấy phép
  Miễn phí Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  windows
  ƯU ĐIỂM: Dịch văn bản trên màn hình ngay lập tức. Bản dịch nhanh chóng và dễ dàng. Động cơ OCR hiệu quả. Hỗ trợ dịch cho nhiều ngôn ngữ.
  NHƯỢC ĐIỂM: Nguồn dịch không đáng tin cậy. Văn bản nguồn phải bằng tiếng Anh.
 3. Giấy phép
  Miễn phí Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  windows
  ƯU ĐIỂM: Từ điển tiếng Anh tốt với các công cụ hữu ích. Định nghĩa từ một cú nhấp chuột trong khi duyệt.
  NHƯỢC ĐIỂM: Công cụ dịch kém. Chức năng định nghĩa thường xuyên bị lỗi. Quá giống với Babylon.
 4. Giấy phép
  Miễn phí Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  windows
  ƯU ĐIỂM: Dịch nhanh. Giao diện sạch sẽ. Cung cấp các bản dịch thay thế cho các cụm từ, từ và câu riêng lẻ.
  NHƯỢC ĐIỂM: Chỉ có thể dịch tối đa chín ngôn ngữ.
 5. Giấy phép
  Bản dùng thử Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  windows
 6. Giấy phép
  Bản dùng thử Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  windows
 7. Giấy phép
  Bản dùng thử Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  windows
 8. Giấy phép
  Bản dùng thử Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  windows
 9. Giấy phép
  Bản dùng thử Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  windows
 10. Giấy phép
  Bản dùng thử Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  windows
  ƯU ĐIỂM: Nhiều kết hợp ngôn ngữ. Dịch các trang web giữ bố cục ban đầu của chúng.
  NHƯỢC ĐIỂM: Từ điển quá chậm.
 11. Giấy phép
  Bản dùng thử Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  windows
  ƯU ĐIỂM: Từ điển hoàn chỉnh. Bao gồm plug-in cho Word. Bao gồm thanh công cụ cho Internet Explorer.
  NHƯỢC ĐIỂM: Không tương thích với Firefox 3.
 12. Giấy phép
  Bản dùng thử Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  windows
  ƯU ĐIỂM: Bao gồm từ điển chuyên ngành. Hỗ trợ một số ngôn ngữ. Hoạt động với tất cả các ứng dụng trong Microsoft Office.
  NHƯỢC ĐIỂM: Phiên bản dùng thử rất hạn chế. Không thoải mái lắm khi sử dụng.
 13. Giấy phép
  Miễn phí Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  windows
 14. Giấy phép
  Bản dùng thử Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  windows
  ƯU ĐIỂM: Dễ sử dụng. Hỗ trợ một số ngôn ngữ.
  NHƯỢC ĐIỂM: Thiếu một số cặp ngôn ngữ. Bản dịch không tốt lắm.
 15. Giấy phép
  Bản dùng thử Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  windows
 16. Giấy phép
  Miễn phí Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  windows
  ƯU ĐIỂM: Một cách giải trí để học một ngôn ngữ. Cung cấp một phiên dùng thử miễn phí.
  NHƯỢC ĐIỂM: Yêu cầu đăng ký trả phí để có đầy đủ các lợi ích. Không tương thích với tất cả các dịch vụ phát trực tuyến.
 17. Giấy phép
  Miễn phí Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  windows
  ƯU ĐIỂM: Phần mềm miễn phí và chương trình nhẹ. Dịch văn bản từ nhiều trình xử lý văn bản.
  NHƯỢC ĐIỂM: Không dịch ngôn ngữ theo mặc định. Ghi đè văn bản đã dịch.

Quảng cáo