Quảng cáo

Phát triển và CNTT (2205 chương trình)

 1. Giấy phép
  Thanh toán Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  windows
  ƯU ĐIỂM: Cho phép bạn tạo, chỉnh sửa và chạy các kịch bản. Giữ một phiên bản ổn định.
  NHƯỢC ĐIỂM: Không có biện pháp phòng ngừa chống lại các kịch bản độc hại.
 2. Giấy phép
  Miễn phí Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  windows
  ƯU ĐIỂM: Dự án mã nguồn mở miễn phí. Một phiên bản tối ưu hóa của Windows. Loại bỏ các ứng dụng không cần thiết và tính năng thừa. Cải thiện độ trễ và FPS.
  NHƯỢC ĐIỂM: Bạn có thể mất tập tin nếu không cẩn thận.
 3. Giấy phép
  Miễn phí Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  windows
  ƯU ĐIỂM: Phục hồi phần cứng cũ bằng cách Revitalizes. Phiên bản cho nhiều nền tảng. Phù hợp với nhiều tiện ích bổ sung cho Windows 11. Không phồng tốc.
  NHƯỢC ĐIỂM: Không hoạt động tốt trên phần cứng đặc thù của Linux. Có thể gặp vấn đề với Wi-Fi, Bluetooth và các trình điều khiển khác.
 4. Giấy phép
  Miễn phí Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  windows
 5. Giấy phép
  Miễn phí Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  windows
 6. Giấy phép
  Bản dùng thử Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  windows
 7. Giấy phép
  Miễn phí Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  windows
 8. Giấy phép
  Miễn phí Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  windows
  ƯU ĐIỂM: Dễ học và hiểu được. Hoạt động với yêu cầu tính toán rất thấp.
  NHƯỢC ĐIỂM: Không đầy đủ như giao diện hệ điều hành Linux khác. Nhiều tính năng và menu của Microsoft Windows bị thiếu.
 9. Giấy phép
  Bản dùng thử Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  windows
 10. Giấy phép
  Miễn phí Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  windows
 11. Giấy phép
  Bản dùng thử Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  windows
 12. Giấy phép
  Miễn phí Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  windows
 13. Giấy phép
  Bản dùng thử Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  windows
 14. Giấy phép
  Bản dùng thử Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  windows
 15. Giấy phép
  Bản dùng thử Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  windows
 16. Giấy phép
  Miễn phí Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  windows
 17. Giấy phép
  Miễn phí Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  windows
  ƯU ĐIỂM: Dễ sử dụng. Lưu toàn bộ registry hoặc chỉ một phần của nó. Công việc từ một USB stick.
  NHƯỢC ĐIỂM: Hầu hết các công cụ liên quan đến registry đều nên sao lưu nó.

Quảng cáo