Quảng cáo

Phát triển web (167 chương trình)

 1. Giấy phép
  Bản dùng thử Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  windows
 2. Giấy phép
  Bản dùng thử Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  windows
 3. Giấy phép
  Miễn phí Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  windows
 4. Giấy phép
  Bản dùng thử Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  windows
 5. Giấy phép
  Bản dùng thử Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  windows
  ƯU ĐIỂM: Khởi chạy các nguồn cấp dữ liệu RSS từ các trang web tĩnh. Không yêu cầu kiến thức về RSS/XML.
  NHƯỢC ĐIỂM: Yêu cầu một trang web được xây dựng bằng Dreamweaver. Cập nhật có thể quá nhạy cảm đối với các bản phát hành RSS.
 6. Giấy phép
  Bản dùng thử Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  windows
 7. Giấy phép
  Miễn phí Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  windows
 8. Giấy phép
  Bản dùng thử Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  windows
  ƯU ĐIỂM: Làm cho việc tạo ra các hoạt hình Flash trở nên rất dễ dàng. Xuất khẩu sang SWF.
  NHƯỢC ĐIỂM: Đồ họa không tuyệt vời. Một số trong các hoạt hình không có nhiều tác dụng. Giới hạn trong phạm vi thiết kế.
 9. Giấy phép
  Miễn phí Tải xuống
  Ngôn ngữ
  Spanish
  Nền tảng
  windows
  ƯU ĐIỂM: Hoàn toàn miễn phí để tải xuống và cài đặt. Vô số công cụ được sử dụng bởi các chuyên gia chỉnh sửa hình ảnh.
  NHƯỢC ĐIỂM: Không phù hợp cho người mới bắt đầu trong chỉnh sửa hình ảnh. Cập nhật lần cuối vào năm 2014.
 10. Giấy phép
  Bản dùng thử Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  windows
 11. Giấy phép
  Miễn phí Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  windows
 12. Giấy phép
  Bản dùng thử Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  windows
 13. Giấy phép
  Bản dùng thử Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  windows
 14. Giấy phép
  Bản dùng thử Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  windows
 15. Giấy phép
  Miễn phí Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  windows
 16. Giấy phép
  Bản dùng thử Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  windows
  ƯU ĐIỂM: Khá nhanh. Sitemapping hiệu quả. tạo robots.txt. Chức năng FTP.
  NHƯỢC ĐIỂM: Simplistic interface. Some version issues. Limited CLI support. Mostly HTML and XML-focused.
 17. Giấy phép
  Miễn phí Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  windows
  ƯU ĐIỂM: Hệ thống viết blog chuyên nghiệp. Cung cấp cho bạn toàn quyền kiểm soát một blog. Hoạt động với MySQL.
  NHƯỢC ĐIỂM: Yêu cầu một số kiến thức về Perl để thiết lập. Tạo mẫu phức tạp.
 18. ƯU ĐIỂM: Lựa chọn tốt các mẫu. Giao diện trực quan.
  NHƯỢC ĐIỂM: Không hoàn tác. Không lưu dưới dạng. Không cho phép tùy chỉnh.
 19. Giấy phép
  Bản dùng thử Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  windows

Quảng cáo