Quảng cáo

Trình chặn Quảng cáo (4 chương trình)

 1. Giấy phép
  Miễn phí Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  windows
  ƯU ĐIỂM: Trình chặn quảng cáo có thể tùy chỉnh cao. Tạo bộ lọc của riêng hoặc chuẩn bị sẵn sàng. Chặn các phần tử riêng lẻ. Chỉ có hiệu quả khi chỉ cho phép quảng cáo "hợp pháp".
  NHƯỢC ĐIỂM: Có thể bị quá tải khi chặn.
 2. Giấy phép
  Miễn phí Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  windows
  ƯU ĐIỂM: Thông tin toàn diện về các chương trình theo dõi. Khả năng chặn chương trình. Dễ sử dụng.
  NHƯỢC ĐIỂM: Không có giao diện, chỉ quản lý thanh tác vụ. Không có bảo vệ chống theo dõi toàn diện.
 3. Giấy phép
  Miễn phí Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  windows
  ƯU ĐIỂM: Dễ sử dụng. Hỗ trợ nhiều trình duyệt. Đi kèm với một hướng dẫn.
  NHƯỢC ĐIỂM: Thiếu danh sách trắng. Bất lực trước quảng cáo biểu ngữ và quảng cáo Flash. Quá trình cấu hình phức tạp và bất tiện.
 4. Giấy phép
  Bản dùng thử Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  windows

Quảng cáo