Quảng cáo

Từ điển (4 chương trình)

 1. Giấy phép
  Miễn phí Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  iphone
 2. Giấy phép
  Miễn phí Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  iphone
 3. Giấy phép
  Miễn phí Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  iphone
 4. Giấy phép
  Thanh toán Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  iphone
  ƯU ĐIỂM: Một bộ từ điển toàn diện. Hướng dẫn ngôn ngữ chi tiết. Có sẵn trong các phiên bản tiếng Anh và tiếng Pháp. Chế độ trò chơi để kiểm tra kỹ năng ngôn ngữ của bạn.
  NHƯỢC ĐIỂM: Đôi khi phức tạp để sử dụng với các công cụ nâng cao hơn của nó.

Quảng cáo