Quảng cáo

Đồng hồ và Báo thức (131 chương trình)

 1. Giấy phép
  Miễn phí Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  windows
  ƯU ĐIỂM: Giao diện tối giản hấp dẫn. Âm thanh báo thức tích hợp. Cho phép bạn sử dụng tệp âm thanh tùy chỉnh.
  NHƯỢC ĐIỂM: Có thể quá đơn giản đối với một số người dùng.
 2. Giấy phép
  Miễn phí Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  windows
  ƯU ĐIỂM: Đồng hồ đếm ngược đồng thời không giới hạn. Hỗ trợ các tệp MP3 dưới dạng báo thức. Đánh thức máy tính và màn hình của bạn.
  NHƯỢC ĐIỂM: Không thể tạm dừng đếm ngược.
 3. Giấy phép
  Miễn phí Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  windows
 4. Giấy phép
  Miễn phí Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  windows
 5. Giấy phép
  Miễn phí Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  windows
 6. Giấy phép
  Miễn phí Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  windows
 7. ƯU ĐIỂM: Nhiều skin tùy biến có sẵn. Việc bổ sung một lịch hữu ích.
  NHƯỢC ĐIỂM: Các ứng dụng của bên thứ ba có thể được đính kèm với gói phần mềm này. Phiên bản miễn phí không hỗ trợ tất cả các chức năng được liệt kê ở trên. Bạn sẽ phải trả tiền để tận hưởng những tính năng này.
 8. Giấy phép
  Miễn phí Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  windows
  ƯU ĐIỂM: Tải của da để tùy chỉnh nó. Hệ thống báo động. Hỗ trợ hiệu ứng trong suốt.
  NHƯỢC ĐIỂM: Nhiều skin chỉ là các biến thể màu. Hỗ trợ trình cắm không được phát triển. Lịch không hỗ trợ báo thức.
 9. Giấy phép
  Bản dùng thử Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  windows
 10. Giấy phép
  Miễn phí Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  windows
 11. Giấy phép
  Bản dùng thử Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  windows
 12. Giấy phép
  Bản dùng thử Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  windows
 13. Giấy phép
  Bản dùng thử Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  windows
 14. Giấy phép
  Miễn phí Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  windows
 15. Giấy phép
  Miễn phí Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  windows
 16. Giấy phép
  Miễn phí Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  windows
 17. Giấy phép
  Bản dùng thử Tải xuống
  Ngôn ngữ
  English
  Nền tảng
  windows

Quảng cáo